top of page

ANALYSE EN PLANNING

U bent op zoek naar mogelijkheden om uw gezin te beschermen bij onverwachte gebeurtenissen?

 

Of wenst u liever een eigen pensioenkapitaal op te bouwen aan de hand van fiscaal voordelige oplossingen? Mogelijks beschikt u reeds over een aanzienlijk vermogen en wenst u het beheer ervan verder te optimaliseren? Of bent u reeds toe aan rentenieren en wenst u de erfbelasting te verlagen door een deel van uw vermogen over te dragen?

FURNADVIES verzekert u voor elk van deze levensfasen een persoonlijk financieel advies op maat. Als vertrouwenspersoon luisteren wij aandachtig naar uw situatie en uw doelstellingen. Op basis van een grondige analyse stellen we een concreet actieplan op en staan we ook garant voor de correcte uitvoering hiervan.

    Uw Inkomen beschermen

 

Samen met u maken we een berekening van het totale gezinsinkomen om te kijken als er fiscale optimalisaties mogelijk zijn of als uw gezin voldoende bescherming geniet bij ziekte of ongeval.

    Uw vermogen beheren

 

Een goede analyse van uw persoonlijke situatie is cruciaal om uw vermogen zo goed mogelijk te optimaliseren en veilig te stellen. Na de inventarisatie van uw roerende en onroerende goederen, brengt Furnadvies uw totaal vermogen vrijblijvend in kaart. Wij bezorgen u gemoedrust door de opbouw en het beheer van uw vermogen verder te structureren. In functie van uw risicobereidheid streven we naar een evenwichtige balans tussen uw korte en lange termijndoelstellingen.

    Uw pensioen op bouwen

Om uw levenstandaard te kunnen aanhouden bij pensionering, is de opbouw van een eigen pensioenkapitaal absoluut noodzakelijk. We bekijken graag hoeveel u opzij moet zetten voor een comfortabel pensioen en vooral op welke manier u dit best kan doen. We maken u wegwijs in de complexe materie van alle fiscaal voordelige manieren om een extra pensioen op te bouwen.

 

    Uw successie plannen


Veel erfgenamen worden onaangenaam verrast door de hoge erfbelasting. Nochtans biedt de wetgever heel wat mogelijkheden om uw nalatenschap als een goede huisvader te organiseren. Uw successie plannen is maatwerk, geen enkele familiale situatie is immers identiek. Wij brengen voor u het totale kostenplaatje in kaart en stellen voor u een plan op met mogelijke oplossingen of optimalisaties. Na een uitgebreide bespreking kan u vrijblijvend kiezen of u hiermee wenst verder te gaan. Van een correcte successieplanning plukken zowel u als uw erfgenamen de vruchten.

    Rentenieren


Om uw financiële doelstellingen te kunnen realiseren zodra u met pensioen gaat, helpen wij u graag een rendabel renteniersplan op te stellen. Met een doelgericht plan om te rentenieren kan u maandelijks of jaarlijks een extra inkomen genereren als aanvulling op uw wettelijk pensioen. Furnadvies maakt de berekeningen en bepaalt voor u de beste strategie om echt te kunnen genieten van een zorgeloos pensioen.

bottom of page