top of page

PARTICULIEREN

  • Pensioensparen

Pensioensparen via een pensioenspaarverzekering is de meest eenvoudige en flexibele manier om u van een aanvullend pensioen te verzekeren. Iedereen tussen de 18 en 64 jaar kan een contract afsluiten. Er is een fiscaal maximumbedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt (€990 per persoon in 2020). Het gestorte kapitaal is 100% beschermd (tak 21) en u ontvangt per storting een gewaarborgde rentevoet die geldig blijft zolang het contract loopt. Kapitaal en intresten worden gekapitaliseerd.
 

  • Lange- termijnsparen

Lange- termijnsparen moet via een spaarverzekering en kan onderschreven worden door iedere belastingplichtige. Het fiscaal maximumbedrag is afhankelijk van uw inkomen. 
 

  • Periodiek vrij sparen


Tot slot kan u ook nog periodiek vrij sparen (zonder belastingvermindering) om een extra aanvullend pensioen op te bouwen! Furnadvies biedt u alle spaarverzekeringen aan tegen de beste voorwaarden op de markt.

bottom of page