top of page

TAK 21

Sparen met kapitaalgarantie en een gewaarborgde intrestvoet

Een tak 21 spaarverzekering is een spaarproduct op middellange termijn.

 

Deze tak 21 spaarverzekering geeft je zekerheid over jouw spaargeld en over wat het je zal opleveren. Er is steeds een gewaarborgde basisrente die eventueel verhoogd kan worden met een jaarlijkse winstdeelname.

 

Indien het contract meer dan 8 jaar in voege is, betaalt u geen roerende voorheffing op de uitbetaalde bedragen.

 

Er is een vrije begunstiging bij overlijden, die tijdens de looptijd van de polis steeds kosteloos gewijzigd kan worden. Via ons kantoor betaalt u geen instapkosten makelaar.

bottom of page