top of page

ZELFSTANDIGEN & VENNOOTSCHAPPEN

Als zelfstandige ontvangt u een laag wettelijk pensioen. Om uw levensstandaard te behouden bent u aangewezen op een extra pensioenkapitaal. Bovenop de particuliere spaarvormen kan een zelfstandige een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) of een individuele pensioentoezegging (IPT) starten.
 

  • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ):


Een VAPZ is een fiscaal aftrekbare levensverzekering met een gewaarborgd kapitaal en een gegarandeerde intrestvoet. Het is mogelijk voor alle zelfstandigen in hoofd- en bijberoep en hun meewerkende echtgenotes, alsook voor zelfstandige bedrijfsleiders van vennootschappen. Het aftrekbare bedrag is afhankelijk van het referentie- inkomen met een absoluut maximum bedrag (jaarlijks indexeerbaar). De bedragen zijn aftrekbaar van het beroepsinkomen en geven dus een besparing aan belastingen en sociale bijdragen.
 

  • Individuele pensioentoezegging (IPT):


Als zaakvoerder kan u met een IPT ook een extra aanvullend pensioen opbouwen met gelden uit uw vennootschap. De premies worden betaald door de vennootschap en op de pensioenleeftijd wordt het kapitaal rechtstreeks uitbetaald aan de bedrijfsleider. De onderneming zorgt dus voor de volledige financiering van het pensioenplan en kan de bijdragen fiscaal in mindering brengen als beroepskost. Op deze manier kan u dus op een fiscaal vriendelijke manier geld uit uw vennootschap halen. Het contract is op elk ogenblik het persoonlijk eigendom van de bedrijfsleider, er is dus geen enkel probleem bij faling of vervroegde stopzetting van de activiteit.

bottom of page